Alle kinderen hebben rechten

Kinderen hebben heel wat dingen nodig om gelukkig te zijn. Daarom hebben 190 landen het Verdrag voor de Rechten van het Kind ondertekend. Dit is een soort overeenkomst waarin alles staat waar kinderen recht op hebben.

Er zijn vier soorten kinderrechten.

Het recht op alles wat je nodig hebt om te kunnen overleven

Het recht op genoeg gezond eten en drinken. Op een veilig dak boven je hoofd. Op mensen die voor je zorgen. Op kleren die je tegen de kou beschermen. Op medicijnen en een dokter als je ziek wordt.

Het recht op kansen om je talenten te ontwikkelen

Het recht om lang genoeg naar school te kunnen gaan om te leren lezen, rekenen en schrijven. Om over de wereld te leren en om een beroep te leren. Het recht op een plek waar je hobby’s en sport kunt beoefenen. Het recht om daar goed in te worden. Op een plek waar je veilig kunt spelen.

Het recht op bescherming

Het recht op bescherming tegen zware arbeid, tegen geweld, mishandeling en uitbuiting, tegen naar het leger moeten voor je 15e. Ook het recht op privacy hoort daarbij: dat wil zeggen het recht om dingen voor jezelf te houden, het recht op je eigen geheimen. Als je iets verkeerds hebt gedaan, heb je recht op een aangepaste straf.

Het recht op een eigen mening

Je mag een eigen mening en een geloof hebben. Je mag daar ook voor uitkomen en volwassenen moeten daar rekening mee houden. Je hebt ook het recht om te weten wat belangrijk voor je is.